Hållbara arbetsplatser med rum för trivsel

Framtidens hållbara
industri- och kontorsfastigheter

Därför fokuserar vi på den roll som miljö, tillgänglighet och flexibilitet spelar för företagens utveckling samt människors välbefinnande.

MILJÖSMART

En fastighet har en betydande inverkan på miljön och oss människor. När vi designar, bygger och driver våra projekt gör vi det med stor hänsyn till miljön och lång hållbarhet i tid.

TILLGÄNGLIGHET

Infrastruktur är lika viktigt som arkitektur. Vårt mål är att skapa tillgänglighet för företag i Stockholmsregionen genom att öppna upp för fler attraktiva företagsetableringar.

FÖRVALTNING

Vi är måna om våra hyresgäster och lyssnar in deras önskemål. Med utgångspunkt att alla behov är individuella skapar vi tillsammans ett verkligt unikt företagsutrymme med kundfokuserad förvaltning i egen regi.

MILJÖSMART

En fastighet har en betydande inverkan på miljön och oss människor. När vi designar, bygger och driver våra projekt gör vi det med stor hänsyn till miljön och lång hållbarhet i tid.

TILLGÄNGLIGHET

Infrastruktur är lika viktigt som arkitektur. Vårt mål är att skapa tillgänglighet för företag i Stockholmsregionen genom att öppna upp för fler attraktiva företagsetableringar.

FÖRVALTNING

Vi är måna om våra hyresgäster och lyssnar in deras önskemål. Med utgångspunkt att alla behov är individuella skapar vi tillsammans ett verkligt unikt företagsutrymme med kundfokuserad förvaltning i egen regi.

Våra objekt

Albybergfastigheter

En del av Albyberg företagspark

0
KVM KVARTERSMARK
0
KVM LOKALYTA
0
KWH PRODUCERAD SOLEL

Intresseanmälan

De personuppgifter ni lämnar till oss vid en intresseanmälan av en av våra fastigheter eller ledig lokal hanteras med största respekt och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och föroreningar (GDPR). Dina uppgifter sparas i 2 år eller alternativt tas bort om ni vill bli avregistrerade.

Skriftlig avregistrering skickas till: info@albybergfastigheter.se

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.