Om oss

Albybergfastigheter är ett privat familjeägt fastighetsbolag med fokus på industri-, lager- och kontorsfastigheter i Haninges nya företagspark Albyberg, där vi äger drygt halva kvartersmarken
(180 000 kvm) i Etapp 1.

Vår affärsidé

Vi designar, bygger och förvaltar högkvalitativa, energismarta och flexibla industri- och kontors fastigheter med stor möjlighet till egna anpassningar.

Om oss

Vår värdegrund

Vårt främsta mål är hållbarhet. För att minimera vårt avtryck på miljön, utnyttjar vi marken smart, minskar våra transporter under byggtid genom att använda lokala aktörer och ser till att logistiken fungerar optimalt. Byggnaderna ska ha minsta möjliga energianvändning och låg miljöbelastning under såväl byggtid som förvaltningen. Utöver detta använder vi oss utav egenproducerad solel och värmer byggnaderna med hjälp av bergvärme. Trivsel för våra hyresgäster är det vi strävar efter, för tillsammans gör vi Albyberg till den plats där vi alla vill vara.

Albybergfastigheter bygger energismarta industrihus av hög kvalitet och med bergvärme. Vi ligger i framkant avseende materialval med extra isolering i tak och väggar, LED belysning, solceller på taken samt tar hänsyn till den miljöpåverkan som byggnation innebär från planering till förvaltning. Då våra fastigheter i stor utsträckning byggs på spekulation kan vi erbjuda anpassningsbara lokaler ca 12-16 veckor från kontraktsskrivning, alternativt anpassas en hel fastighet för eget bruk med sedvanlig byggprocess.

Kaj Nilsson Holding AB

Kaj Nilsson

VD
kaj@knholding.se
070-797 30 35

Kaj Nilsson grundade 1997 Kaj Nilsson Fastigheter AB med 10 fastigheter i Jordbro Företagspark. 2018 avyttrades bolaget till Corem Property Group och Kaj Nilsson Golv AB, ett fristående bolag som drivs av familjen.

Else-Marie Johansson

Partner
elsemarie@knholding.se
076-051 97 12

Else-Marie Johansson är ekonom med bakgrund som VD för PajKungen AB, Marketing Director Plus Licens AB (licensrättigheter i Norden och Öst Europa) samt Commercial Director Hasbro Scandinavia AB.

Vårt team

Nawid Ferhady

Projektledare/Projektutvecklare
nawid@knholding.se
072-010 30 35

Camilla Nilsson

Ekonomiansvarig
camilla@knholding.se
070-480 30 35

Thomas Nilsson

Förvaltare
thomas@knholding.se
070-149 30 35

Christopher Johansson

Teknisk samordnare
christopher@knholding.se

Jonny Ljungman

Platschef
jonny@knholding.se
070-559 90 00