”Kuben” – Albyberg företagspark

Padelhall samt lager – logistikhall. Total yta: 5 134 kvm.

Albybergsringen 110, Haninge
Byggår: 2018-2019
Fastighetsbeteckning: Kalvsvik 16:25

Fastigheten ägs till 50 % av vårt dotterbolag Natursvampen AB.

Intresseanmälan