Jordbro Företagspark

Hus B
Byggstart januari 2020 om 1600 kvm.
Uthyrt till Nya Carnegiebryggeriet.

Hus C
Markarbeten förberett, prel. byggyta ca: 6 000 kvm.
Kontorslokaler plan 2, från 400–800 kvm med terrass.
Tillträde diskuteras.

Fastigheten ägs till 50 % av vårt dotterbolag KN Drift & Förvaltning AB.

 

 

Intresseanmälan